Żłobek Prądnik Czerwony

Żłobek Prądnik Czerwony to pomoc dla całej rodziny 

Chociaż wybór opieki dziennej może być dla wielu rodziców opcją przyspieszającą bicie serca, istnieją wyraźne dowody, że dzieci odniosą korzyści w dłuższej perspektywie. Znalezienie wysokiej jakości przedszkola, w którym dzieci są wspierane, angażowane, zachęcane i wystawiane na pozytywne nastawienie, może pomóc niemowlętom i małym dzieciom przygotować grunt pod późniejsze postępy intelektualne. Gdy dzieci uczą się rozwiązywać problemy i pozytywnie wchodzić w interakcje z innymi dziećmi i dorosłymi, ich rodzice mogą się poznać i zwiększyć kapitał społeczny, który posiadają w swojej społeczności.

Korzyści dla rodziców

​​Zapisanie dziecka do żłobka TereFereKrakow.pl może wydawać się pośpiesznym, często wywołującym niepokój doświadczeniem. Nawet jeśli zrobiłeś swoje badania i jesteś aktywnie zaangażowany w poznawanie personelu przedszkola, referencji i codziennych operacji, nadal zostawiasz swoje cenne dziecko z grupą nieznajomych. Możesz mieć niewielką lub żadną interakcję z ludźmi, którzy dzielą się twoim doświadczeniem: innymi rodzicami. Jednak ostatnie badania wykazały, że nawet niewielka ilość czasu z innymi rodzicami przynosi ogromne korzyści.

Te kilka chwil, które rodzice spędzili na rozmowach, podrzucając swoje dzieci, przyniosło ogromne długoterminowe korzyści. Rodzice zdobyli „kapitał społeczny”, który można również traktować jako poczucie wspólnoty. Rodzice mieli znacznie niższe wskaźniki depresji i doświadczali mniejszych trudności finansowych w dłuższej perspektywie, a sama znajomość rodziców innych dzieci zwiększała poziom zaufania rodziców do placówki. Psycholog kliniczny stwierdził, że niektóre kobiety, które są w stanie pozostać w domu, mogą zdecydować się na powrót do pracy dla zdrowia psychicznego. Chociaż ta decyzja może wydawać się sprzeczna z intuicją, może być najlepsza dla dziecka. 

Pomoc w wychowaniu dziecka

Powszechna mądrość kazałaby wierzyć, że dzieci w przedszkolu wyrastają na aspołecznych łobuzów, ale śpij spokojnie: nowe badanie potwierdza, że dzieci uczęszczające do „wysokiej jakości opieki nad dziećmi” faktycznie wykazują lepsze zachowania niż te, które tego nie robią. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola przez ponad rok, wykazały się lepszymi umiejętnościami społecznymi i mniejszymi trudnościami związanymi z rówieśnikami. Dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi w pierwszych latach życia może poprawić rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci, zapobiegać późniejszym trudnościom emocjonalnym i promować zachowania prospołeczne.