Procedura odprawy celnej – najważniejsze informacje

Procedury celne obejmują osiem elementów, wśród których możemy wymienić m.in. dopuszczenia towaru do obrotu, wywozu towaru poza obszar ceny, tranzyt, skład celny, uszlachetnienie czynne czy przetwarzanie pod kontrolą celną. Przedsiębiorcy planujący rozpocząć sprzedaż produktów zagranicznych w naszym kraju powinni zwrócić szczególną uwagę na pierwszą procedurę celną – dopuszczenie towaru do obrotu.

Czym jest dopuszczenie towaru do obrotu?

Odprawy celne to szereg procedur mających na celu określone zadanie. W przypadku dopuszczenia towaru do obrotu mamy do czynienia z nadaniem towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego. Aby jednak tak się stało importer musi spełnić wszelkie formalności – w tym uiścić konieczne opłaty. Dopilnowanie wszelkich formalności przez przedsiębiorcę, który nigdy dotąd nie miał do czynienia z importem, może być nie lada wyzwaniem.dlatego też agencje celne oferują pomoc, jaką jest doradztwo celne. Agent celny dopilnuje, aby wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone, a opłaty celne zostały dokonane. Kiedy wszelkie warunki, które obejmuje odprawa celna, zostaną spełnione towar może zostać dopuszczony do obrotu na danym obszarze celnym.

Rodzaje odpraw celnych

Odprawy celne mogą występować pod trzema rodzajami: ostatecznym, warunkowym oraz odroczonym. Znaczenie ma również VAT. Ze względu na niego możemy wyróżnić: standardową odprawę celną, uproszczoną odprawę celną oraz fiskalną odprawę celną przeprowadzona za granicą. Najczęściej możemy spotkać się z ostateczną odprawą celną, która dotyczy towarów, które nie powracają przez granicę celną i zostają uznane za towar krajowy – wprowadzone do obrotu. Z kolei odwrotnością – a więc powrotem za granicę celną – cechuje się odprawa celna warunkowa, nazywana również czasową. Zwykle towar trafia do innego kraju celem uszlachetnienia lub naprawy, by później powrócić za granicę celną. Ostatni rodzaj odprawy celnej – odroczony – dotyczy sytuacji, gdy urząd celny nie jest w stanie dokonać kontroli towaru.