Odprawa celna

Transport i spedycja są obecne w większości gałęzi przemysłu, na co dzień na całym świecie przez granice państw przewożone są tysiące towarów wymagających sprawnej odprawy i obsługi celno-spedycyjnej. Profesjonalna obsługa podczas odprawy ułatwia cały proces i zapewnia jego bezpieczny przebieg.

Na czym polega odprawa celna?

Do odprawy celnej niezbędne są odpowiednie dokumenty dotyczące pojazdu i importowanych lub eksportowanych towarów. Odprawa celna to również moment pobierania podatku i cła od przewożonych dóbr. Towary są podczas odprawy sprawdzane według odpowiednich procedur, by ich przewóz odbywał się zgodnie z prawem i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.

Odprawa wykonywana jest w celu zabezpieczenia obrotu towarów według obowiązującymi przepisami i umowami obowiązującymi międzynarodowo. Odprawa celna wymaga dużej skrupulatności. Jeśli podczas procesu odprawy zabraknie choćby jednego dokumentu, przewóz towaru za granicę będzie niemożliwy.

Kontrola towaru – czy odprawa celna jej wymaga?

Przedstawianie towaru w urzędzie celnym nie zawsze jest konieczne. W niektórych przypadkach wystarczy wypełnienie odpowiednich dokumentów i dopełnienie formalności. Jeśli kontrola towaru będzie konieczna, w zależności od sytuacji sprawdzony może być cały przewóz, lub jego określona część.

Spedytor zwykle może być obecny podczas kontroli, a jeśli odprawa celna nie wykaże nieprawidłowości, towar będzie mógł zostać przewieziony przez granice kraju. 

Odprawa celna, a obsługa celna

Obsługa celna obejmuje proces kompleksowej obsługi magazynów, paczek i towarów. W zakres obsługi celnej wchodzi również reprezentacja klienta w Urzędzie Celnym. Usługi celno-spedycyjne na najwyższym poziomie zapewniają klientowi odpowiednie wsparcie na wszystkich etapach transportu towaru. 

Profesjonalne usługi świadczone przez najlepsze firmy spedycyjne sprawiają, że odprawa celna przebiega sprawnie i efektywnie, a klient otrzymuje kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach transportu towaru za granicę.

Wysokiej jakości usługi TSL, odpowiadające za prawidłową realizację transportu, spedycji i logistyki mają za zadanie przeprowadzić cały proces importu lub eksportu towarów w sposób dostosowany do jego rodzaju i indywidualnych potrzeb klienta. 

Obsługa celna na najwyższym poziomie zapewniana przez firmę Rusak to pewność bezpiecznego i profesjonalnego transportu towarów za granicę. Więcej informacji: https://rusak.pl/obsluga-celna